Công bố hợp chuẩn

Bộ lọc công bố hợp chuẩn

Tìm kiếm Tất cả

Danh sách công bố hợp chuẩn

STT Tên sản phẩm Doanh nghiệp Tiêu chuẩn Mẫu nhãn hiệu Loại hình Nhãn hiệu Xem
1 Bê tông nhẹ không chưng áp Công ty TNHH Trường An TCCS 03:2012/TA Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch bê tông nhẹ Trường An
2 Gạch bê tông loại 2 lổ Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch bê tông BLOCK
3 Gạch đặc Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch đặc BLOCK
4 Gạch bê tông loại 2 lổ Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch bê tông BLOCK
5 Gạch bê tông loại 2 lổ Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch bê tông BLOCK
6 Gạch bê tông loại 6 lổ Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch bê tông BLOCK
7 Gạch bê tông loại 6 lổ Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch bê tông BLOCK
8 Gạch đặc Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ Gạch đặc BLOCK
9 Cửa đi và cửa sổ U-PVC, cửa đi, cửa sổ và cửa kim loại bằng nhôm Công ty TNHH Mai Anh QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ MAI ANH WINDOW
10 Gạch Terrazzo Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế QCVN 16:2014/BXD Doanh nghiệp vừa và nhỏ TERRAZZO
Tổng cộng35   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối