Công bố hợp quy

Bộ lọc công bố hợp quy

Tìm kiếm Tất cả

Danh sách công bố hợp quy

STT Tên sản phẩm Doanh nghiệp Quy chuẩn Loại hình Nhãn hiệu Mẫu nhãn hiệu Xem
1 Nước đá cây Cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Nhung QCVN 10:2011/BYT đối với nước đá dùng liền Hộ kinh doanh( cá thể)
2 Nước đóng chai Kynawa Công ty TNHH khai thác than Đông Bắc QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Doanh nghiệp vừa và nhỏ KYNAWA
3 Mè xửng Quý Thạnh Cơ sở sản xuất mè xửng Quý Thạnh QĐ 46/2007/QĐ-BYT Hộ kinh doanh( cá thể) MÈ XỬNG QUÝ THẠNH
4 Nước đá cây Lê Thị Huệ QCVN 10:2011/BYT đối với nước đá dùng liền Hộ kinh doanh( cá thể)
5 Nước uống đóng chai Care Cơ sở sản xuất Hồ Văn Nghĩa QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Hộ kinh doanh( cá thể) CARE
6 Nước uống đóng chai STEAM Cơ sở sản xuất nước đóng chai STEAM QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Hộ kinh doanh( cá thể) STEAM
7 Nước đá viên Cơ sở sản xuất nước đá Lê Hữu Vinh QCVN 10:2011/BYT đối với nước đá dùng liền Hộ kinh doanh( cá thể)
8 Nước uống đóng chai Đại Dương Công ty TNHH SV và KD Hoàng Dương QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Doanh nghiệp siêu nhỏ
9 Nước đá viên Đại Dương Công ty TNHH SV và KD Hoàng Dương QCVN 10:2011/BYT đối với nước đá dùng liền Doanh nghiệp siêu nhỏ
10 Mè xửng Thanh Hương Công ty TNHH 1TV Xây dựng An Bình: 689 QĐ 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-1:2011 Doanh nghiệp siêu nhỏ Thanh Hương
Tổng cộng287   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối