Công bố tiêu chuẩn

Bộ lọc tiêu chuẩn cơ sở

Tìm kiếm Tất cả

Danh sách sản phẩm tiêu chuẩn cơ sở

STT Tên sản phẩm Doanh nghiệp Tiêu chuẩn áp dụng Thị trường Loại hình Xem
1 Hành chua ngọt Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
2 Tai heo chua ngọt Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
3 Dưa nụ chua ngọt Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
4 Kiệu chua cay Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
5 Kim chi Việt Nam Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
6 Dưa món Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
7 Kiệu chua ngọt Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
8 Cà pháo kim chi Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
9 Tỏi chua ngọt Công ty Cổ phần Espace Business Huế Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nội địa Doanh nghiệp lớn
10 Clanhke Xi măng Póoc lăng thương phẩm Cpc50 Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Tiêu chuẩn cơ sở xi măng Póoc lăng hỗn hợp Đồng Lâm Nội địa Doanh nghiệp lớn
Tổng cộng89   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối